HDPE засилена спирална брановидна цевка со челичен појас